SKARABEUS

Logo Skarabíků
Stránka oddílu
SKARABEUS

Jako se potoky slévají v jeden tok
a větve končí v jednom kmeni,
tak se naše kroky sešly na jedné stezce...

Jsme turisticko přírodovědný oddíl který za krátko oslaví již 15 výročí. Rádi jezdíme do přírody, táboříme pod tee-pee, chodíme po horách, jezdíme na kole, na lyže, hrajeme lakros. Na pravidelných schůzkách se věnujeme hrám, dovednostem a výrobě nejrůznějších drobností, od svíček po vázané knížky či vitráže a jiné. Také se zajímáme o kulturu severoamerických indiánů. Každé léto trávíme 3 týdny na táboře, letos například ve středvěku. Scházíme se pravidelně každé úterý od 16:30 do 19 hod v naší klubovně v Novomlýnské ulici č.3 v Praze 1. Nejméně jednou do měsíce jezdíme do přírody ať už do chaty nebo pod přístřešky. Jsme oddíl kluků i holek od 10 do 15 let a rádi mezi sebe uvítáme nové tváře a to kdykoliv. V letošním roce bychom rádi nabrali nové děti i z prvních tříd. Patříme do organizace Kondor skupina Čtrnáctka.

Foto z podzimního táboření 1995
Podzimní táboření ; foto Géďa ( Eva Hanzlíčková)